سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید فیلتر توربین زیمنس SGT-400 مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98004

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۵۴

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98004 1057.56 5c8ea9bb-664b-4073-8269-6b0f9cf01d14.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98004 117.50 3b8f7e5c-66c5-4f07-bbe2-367c53b03c13.doc