سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید POLYURETHANE مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97028

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۴۵

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی 97028 489.97 c1fce827-06ee-45fc-bbcd-42b53ce5fe30.pdf
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97028 290.79 21925e4b-8c6c-40cf-b4d5-04d9ca31adae.jpg
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97028 1062.22 b0d6ab1a-eb6b-4c64-9510-40d0a2a1c856.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97028 118.00 def657eb-6dcb-4690-888c-fb4b71c30b1c.doc