سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید CARBONACEOUS BACKFILL مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97002

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۳۸

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97002 725.27 6b7d307d-5540-4d4f-b9a9-7abdd5dd92b6.jpg
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97002 1065.98 8729b6e0-4924-47f7-9f7b-7550544ad09c.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97002 118.00 081d3dfc-bd10-42d2-a4a0-ecb720c4aa51.doc