سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید اتصالات مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

97024

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97024 1763.52 0258bb40-b17b-44cd-97e6-e4eaeddf0dae.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97024 118.00 9c037851-cf8f-4d8d-9aef-04db2f419509.doc