سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید تجهیزات لازم جهت جایگزینی شبکه VHF مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97022

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۴۴

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97022 2771.58 ca1e0340-932a-410a-b01e-c4a97e707122.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97022 118.00 e3f6595d-4e58-4265-ab34-4be6413e14db.doc