سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"

تقاضای خرید ذیل اتصالات مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

140101

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۹

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
پیوست قرارداد مناقصه 140101 405.99 1340257e-1240-4461-b056-40fe8663aa99.pdf
الزامات مناقصه 140101 329.87 ea2e812d-a3c8-45e9-9717-9362070897dc.pdf