سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

۱۴۰۲۶

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۱۶

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۲۶ 408.17 506f8c9c-26a8-4efc-9735-4667f9b32237.pdf
دستورالعمل پیشنهاد دهندگان مناقصه ۱۴۰۲۶ 2064.19 5321801c-5619-4342-9ee9-8c3da7836927.pdf