سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید لباسکار دو تکه و لباسکار شاغلین

مناقصه

۱۴۰۱۸

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۲۳

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۱۸ 643.61 26f5de77-35b0-4016-a485-ced429844ea2.pdf
دستورالعمل پیشنهاد دهندگان ۱۴۰۱۸ 162.81 d5548e17-5719-432d-b967-4351c5538e5a.pdf