سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید انواع لامپ LED

مناقصه

۱۴۰۱۲

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۲۰

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۱۲ 495.97 094113b9-9eef-49dd-8e17-26bacb772f7b.pdf
دستورالعمل پیشنهاد دهندگان ۱۴۰۱۲ 162.81 5dc4be1e-a4df-42a7-9aa6-8af467906688.pdf