سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید دستگاه لیزر اسکن اندازه گیری ۳ بعدی

مناقصه

۱۴۰۱۱

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۱۵

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۱۱ 526.29 d5600154-d85b-4ac1-bb68-1d17149c1087.pdf
دستورالعمل پیشنهاد دهندگان ۱۴۰۱۱ 162.81 69e850ee-abdb-4908-99df-0790ad8d7324.pdf