سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید MEMORY GAUGE مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

۱۴۰۱۹

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۴

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۱۹ 473.24 ab7f0ec6-295d-4ea1-b1f0-ec04fa293daa.pdf
دستورالعمل پیشنهاد دهندگان ۱۴۰۱۹ 162.67 85087c12-e19d-4246-9213-2210bb1bfa6b.pdf