سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید لباسکار دو تکه و لباسکار شاغلین مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

۱۴۰۱۸

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۱

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۱۸ 643.61 0168f0d9-51e0-458b-8c4c-7b34c82fa121.pdf
دستورالعمل پیشنهاد دهندگان ۱۴۰۱۸ 162.67 c161a229-8544-4704-ad15-36fa82d6c7ed.pdf