سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید تایل کف کاذب آلومینیومی مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

۱۴۰۱۴

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۱۷

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
دستورالعمل پیشنهاد دهندگان ۱۴۰۱۴ 162.67 20684418-34c9-4646-8371-0fd746b6b19c.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۱۴ 469.54 f1b112fa-260e-4112-b33c-f1678f597487.pdf