سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید تهیه، حمل و اجرای پوشش ژئو ممبرین مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

۱۴۰۰۹

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۱۱

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۰۹ 447.14 7ab9953c-7f92-4579-9e70-65e23fe2a652.pdf
دستورالعمل پیشنهاد دهندگان ۱۴۰۰۹ 162.67 83c0e6c1-b3d1-4b48-804c-d0c1daa40849.pdf