سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید لوله مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

۱۴۰۰۲

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۱۹ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۴

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی ۱۴۰۰۲ 564.89 c2189177-9e80-426e-99fe-bca790289d3e.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۰۲ 457.41 01553390-0ef3-417a-874b-6a0405ea2a40.pdf