سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید لوله مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

۱۴۰۰۱

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۱۹ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۰۶

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی ۱۴۰۰۱ 580.93 3a5a5a7d-60d8-47cb-b234-fab723b01b5f.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۰۱ 454.62 9c610a6c-ae94-4233-8dc8-9a39d17e63f8.pdf