سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"

تقاضای خرید دستگاه لیزر اسکن اندازه گیری 3 بعدی مورد نیاز ستاد شیراز

مناقصه

۱۴۰۱۱

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۶

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۱۱ 466.77 9bf3e7c2-e839-4073-8dba-ae7d618fc9ee.pdf