سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"

تقاضای خرید قطعات مربوط به دیگ بخار ثابت مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

۱۴۰۱۰

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۲

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی ۱۴۰۱۰ 486.34 065e1e69-95d5-41fc-9835-135ef667f54b.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۱۰ 465.24 2cd9d3ac-62b5-4774-986d-72a735b2c05a.pdf