سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید گریت(مسباره) مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

۹۹۰۲۴

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۳

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
آدرس و مقدار گریت جهت ارسال به مناطق ۹۹۰۲۴ 246.92 a1c59b8b-3b21-4040-9413-06ad22aca20c.pdf
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی ۹۹۰۲۴ 2372.32 82c3df9d-58b9-48d6-85f5-40fc067a0199.pdf
دستورالعمل عمل الزامات و مشخصات فنی ۹۹۰۲۴ 665.53 b82ff6f0-0f2d-4bd0-9843-ad60a4e13e74.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۹۹۰۲۴ 246.32 2b5b70cb-b754-4d49-91cd-12a2c284a22f.pdf