سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید گریت(مسباره) مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

۹۹۰۲۴

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۵۶

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
آدرس و مقدار گریت جهت ارسال به مناطق ۹۹۰۲۴ 246.92 7a6a6f4a-5bc9-423f-b051-b56ffc2f3b70.pdf
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی ۹۹۰۲۴ 2372.32 0fc2c169-9d9d-4266-8eff-fd1a2153e3aa.pdf
مشخصات فنی ۹۹۰۲۴ 665.53 408f610c-274f-45eb-968e-4b8849a33df0.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۹۹۰۲۴ 246.32 530966c2-c9ae-417d-ae50-ef48ad9748be.pdf