حمایت از کالای ایرانی

منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد

* منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد
میادین نفتی سروستان و سعادت آباد که در مجاورت شهرستان سروستان واقع شده اند ؛ دارای تاسیسات سر چاهی ، خطوط لوله جریانی ، واحد بهره برداری ، نمک زدایی ، ایستگاه تقویت فشار گازهای همراه نفت ، سیستم پمپاژ نفت ، سیستم شیرین سازی و تثبیت فشار بخار نفت می باشند . در حال حاضر در این دو میدان ۸ حلقه چاه تولیدی نفت بوده و ظرفیت تولید نفت خام این میادین بیش از ۶۰۰۰ بشکه در روز می باشد ؛ که به پالایشگاه شیراز ارسال می شود .