سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد

* منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد
میادین نفتی سروستان و سعادت آباد که در مجاورت شهرستان سروستان واقع شده اند؛ دارای تاسیسات سرچاهی، خطوط لوله جریانی، واحد بهره برداری، نمکزدایی، ایستگاه تقویت فشار گازهای همراه نفت، سیستم پمپاژ نفت، سیستم شیرین سازی و تثبیت فشار بخار نفت می باشند . نفت این میدان به پالایشگاه شیراز ارسال می شود