سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی

* منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی
این منطقه شامل میادین گازی سرخون و گشوی جنوبی است و در حال حاضر تنها میدان فعال این منطقه میدان سرخون است . همچنین توسعه میدان گشوی جنوبی این منطقه در برنامه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار دارد. میدان گازی سرخون در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر بندرعباس در استان هرمزگان واقع شده و گاز تولیدی این میدان به پالایشگاه گاز سرخون ارسال می شود.