حمایت از کالای ایرانی

منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی

* منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی
این منطقه شامل میادین گازی سرخون و گشوی جنوبی می باشد ؛ و در حال حاضر تنها میدان فعال این منطقه میدان سرخون با ظرفیت تولیدی حدود ۸ میلیون متر مکعب گاز در روز و بیش از ۴۰۰۰ بشکه مایعات گازی و ۲۱ حلقه چاه فعال گازی است . همچنین توسعه میدان گشوی جنوبی این منطقه در برنامه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار دارد . میدان گازی سرخون در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی بندرعباس واقع شده و گاز تولیدی این میدان به پالایشگاه گاز سرخون ارسال می شود.