حمایت از کالای ایرانی

منطقه عملیاتی پارسیان

* منطقه عملیاتی پارسیان
این منطقه دارای چهار میدان فعال عملیاتی به نامهای تابناک، هما، شانول و وراوی بوده که در مجاورت شهرهای لامرد ، خنج و مهر قرار گرفته اند . تعداد چاههای این منطقه ۹۷ حلقه و ظرفیت تولید گاز آن حدود ۸۰ میلیون متر مکعب گاز در روز می باشد.

۱ - میدان گازی تابناک
میدان گازی تابناک در جنوب غرب شهرستان لامرد واقع شده است. گاز تولیدی از ۴۴ حلقه چاه فعال این میدان پس از ارسال به مراکز سه گانه جمع آوری ، به وسیله دو خط لوله ۳۰ اینچ به پالایشگاه گاز پارسیان ارسال می شود . هم اکنون توان تولید روزانه گاز و مایعات گازی این میدان به ترتیب حدود۴۰ میلیون متر مکعب و ۲۰۰۰۰ بشکه می باشد .

۲ - میدان گازی وراوی
میدان گازی وراوی در ۳۰ کیلومتری شرق شهرستان لامرد واقع شده است . این میدان دارای ۱۲ حلقه چاه تولیدی به همراه تسهیلات سرچاهی ، خطوط لوله جریانی و یک چند راهه می باشد . گاز تولیدی این میدان به وسیله یک خط لوله ۱۶ اینچ به پالایشگاه گاز پارسیان ارسال می شود. توان تولید روزانه گاز این میدان ۸ میلیون متر مکعب و توان تولید مایعات گازی آن ۱۱۱۰ بشکه می باشد .

۳ - میادین گازی شانول و هما
این میادیـن که در مجـاورت شهرخنج قرار گرفته اند ؛ به ترتیب دارای ۱۷ و ۲۲ حلقه چاه تولیـدی گاز با تسهیـلات سر چاهی ،خطوط لوله جریانی و دو مرکز جمع آوری می باشند.گاز تولیدی این میادین پس از ارسال به مرکز تفکیک که شامل لخته گیر، مخزن سه فازی و پمپ ارسال مایعات می باشد ؛ به صورت گاز و مایعات گازی توسط دو خط لوله ۳۶ و ۶ اینچ به پالایشگاه گاز پارسیان ارسال می شود . توان تولید روزانه گاز این ۲ میدان بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب و توان تولید روزانه مایعات گازی آنها حدود ۹۰۰۰ بشکه مایعات گازی می باشد .