سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

منطقه عملیاتی پارسیان

* منطقه عملیاتی پارسیان
این منطقه دارای چهار میدان فعال عملیاتی به نام های تابناک، هما، شانول و وراوی است که در مجاورت شهرهای پارسیان، لامرد، خنج و مهر قرار گرفته اند.


۱- میدان گازی تابناک
میدان گازی تابناک در جنوب غرب شهرستان لامرد واقع شده است. گازتولیدی این میدان پس از ارسال به مراکز سه گانه جمع آوری، به وسیله دو خط لوله ۳۰ اینچ به پالایشگاه گاز پارسیان ارسال می شود.

۲- میدان گازی وراوی
میدان گازی وراوی در ۳۰ کیلومتری شرق شهرستان لامرد واقع شده است . گاز تولیدی این میدان به وسیله یک خط لوله ۱۶ اینچ به پالایشگاه گاز پارسیان ارسال می شود.

۳- میادین گازی شانول و هما
این میادیـن در مجـاورت شهر خنج قرار گرفته اند. گاز تولیدی این میادین پس از ارسال به مرکز تفکیک که شامل لخته گیر، مخزن سه فازی و پمپ ارسال مایعات است؛ به صورت گاز و مایعات گازی توسط دو خط لوله ۳۶ و ۶ اینچ به پالایشگاه گاز پارسیان ارسال می شود.