حمایت از کالای ایرانی

منطقه عملیاتی نار و کنگان

* منطقه عملیاتی نار و کنگان
عمده تولید گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از میدان های این منطقه که شامل دو میدان نار و کنگان که دارای ۷۲ حلقه چاه تولیدی است صورت می گیرد . توان تولید روزانه این منطقه بیش از ۸۰ میلیون متر مکعب گاز می باشد.

۱ - میدان گازی نار
میدان گازی نار در نزدیکی شهر جم در استان بوشهر قرار گرفته است. در این میدان ۲۹ حلقه چاه تولیدی گاز وجود دارد .این میدان دارای تسهیلات سرچاهی ، خطوط لوله جریانی ، سه مرکز تفکیک و جمع آوری شامل مخازن جداکننده دوفازی و سه فازی می باشد. گاز و مایعات گازی میدان پس از جداسازی به صورت مستقل به پالایشگاه فجر جم ارسال می شود . همچنین به منظور استمرار تولید گاز از این میدان ، فاز اول ایستگاه تقویت فشار گاز نار در سال ۱۳۸۸ احداث شده است. توان تولید روزانه گاز و مایعات گازی این میدان به ترتیب ۲۹ میلیون متر مکعب و ۴۰۱۰ بشکه در روز می باشد .

۲ - میدان گازی کنگان
این میدان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و در نزدیکی شهرکنگان واقع شده است و در زمره بزرگترین میادین گازی خشکی خاورمیانه به شمار می رود . میدان کنگان شامل ۴۳ حلقه چاه تولیدی گاز است . این میدان دارای تسهیلات سرچاهی ، خطوط لوله جریانی ، چهار مرکز تفکیک و جمع آوری شامل مخازن جدا کننده دو فازی و سه فازی است . توان تولید روزانه گاز و مایعات گازی این میدان به ترتیب ۵۲ میلیون متر مکعب و ۱۶۵۰۰ بشکه می باشد . احداث ایستگاه تقویت فشار گاز جهت استمرار تولید از این میدان در برنامه است .