سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

منطقه عملیاتی نار و کنگان

* منطقه عملیاتی نار و کنگان
منطقه عملیاتی نار و کنگان یکی از مناطق مهم عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است که شامل دو میدان گازی نار وکنگان است و در حوزه استان بوشهر قرار دارد.


۱- میدان گازی نار
میدان گازی نار در نزدیکی شهر جم در استان بوشهر قرار گرفته است. این میدان دارای تسهیلات سرچاهی ، خطوط لوله جریانی، سه مرکز تفکیک و جمع آوری شامل مخازن جدا کننده دو فازی و سه فازی است. گاز و مایعات گازی میدان پس از جداسازی به صورت مستقل به پالایشگاه فجر جم ارسال می شود. همچنین به منظور استمرار تولید گاز از این میدان، فاز اول ایستگاه تقویت فشار گاز نار در سال ۱۳۸۸ احداث شده است.

 

۲- میدان گازی کنگان

این میدان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و در نزدیکی شهر کنگان واقع شده است و در زمره بزرگترین میادین گازی خشکی خاورمیانه به شمار می رود .این میدان دارای تسهیلات سرچاهی،خطوط لوله جریانی، چهار مرکز تفکیک و جمع آوری شامل مخازن جداکننده دوفازی و سه فازی است. با هدف استمرار تولید، احداث ایستگاه تقویت فشار گاز برای این میدان در برنامه است .