حمایت از کالای ایرانی

مناطق عملیاتی آغار و دالان

* منطقه عملیاتی آغار و دالان
ستاد عملیاتی این منطقه در حاشیه جنوبی استان فارس و در نزدیکی شهرستان فراشبند قرار دارد . این منطقه شامل دو میدان گازی آغار و دالان و شامل ۲۸ حلقه چاه تولیدی گاز است . در حال حاضر توان تولید این منطقه حدود ۴۵ میلیون متر مکعب در روز است و با توسعه میدان آغار در سالهای آینده نزدیک به ۲۰ م.م.م.ر به این ظرفیت اضافه خواهد شد.

۱ - میدان گازی آغار
این میدان در فاصله ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز و ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی فیروز آباد در مجاورت شهر قیر قرار گرفته است. در این میدان ۱۳ حلقه چاه تولیدی وجود دارد که توان تولید روزانه ۲۳ میلیون متر مکعب گاز و ۴۱۰۰ بشکه مایعات گازی را دارد. گاز این میدان پس از تجمیع در چهار مرکز جمع آوری وارد یک مرکز تفکیک شده و سپس گاز و مایعات گازی جهت فرآورش توسط خطوط لوله مستقل به پالایشگاه گاز فراشبند ارسال می شود .

۲ - میدان گازی دالان
میدان گازی دالان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز و فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر فراشبند قرار دارد. در این میدان ۱۷ حلقه چاه وجود دارد. توان تولید این میدان ۲۰/۵ میلیون متر مکعب گاز و ۴۵۱۰ بشکه مایعات گازی در روز است . این میدان دارای تسهیلات سرچاهی،خطوط لوله جریانی، سه مرکز جمع آوری گاز و همچنین پالایشگاه گاز فراشبند می باشد. پالایشگاه گاز فراشبند شامل لخته گیرهای جداکننده گاز از مایع ، تفکیک گرهای دو و سه فازی ، شش واحد نم زدائی گاز ، یک واحد تنظیم نقطه شبنم هیدروکربوری ، واحد تثبیت مایعات گازی، مخازن ذخیره و ایستگاه بارگیری مایعات گازی می باشد. گاز این پالایشگاه بنا به نیاز می تواند جهت تزریق در میادین نفتی به مناطق نفت خیز جنوب و یا به خط لوله سراسری شرکت ملی گاز ایران ارسال شود. همچنین امکان ارسال مایعات گازی تولیدی به پالایشگاه فجرجم و یا پالایشگاه شیراز توسط خط لوله وجود دارد.