سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

اخبار

حضور گسترده خانواده‌ شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در مسابقات قرآن وزارت نفت
مرحله مقدماتی مسابقات قرآن، اذان و نهج البلاغه وزارت نفت با عنوان هفتمین دوره مسابقات قرآنی بصائر ویژه کارکنان، همسران و فرزندان در بهمن‌ماه سال جاری برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  در این دوره از مسابقات رشته‌های کتبی شامل؛ مفاهیم قرآن کریم، مفاهیم نهج البلاغه و حفظ موضوعی در مناطق عملیاتی پارسیان ، نار و کنگان ، آغار و دالان ، سروستان و سعادت آباد ، سرخون و گشوی جنوبی و ستاد شیراز برگزار شد.
همچنین رشته‌های شفاهی شامل؛ قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی، حفظ عمومی، حفظ تخصصی، صحیح خوانی، قصه گویی و اذان در منطقه عملیاتی پارسیان، ستاد شیراز و در مناطق عملیاتی آغار و دالان برگزار شد.
گفتنی است، در هفتمین دوره مسابقات قرآنی بصائر، ۳۵۰ نفر از کارکنان، همسران و فرزندان مقاطع مختلف تحصیلی ( پیش دبستانی تا عالی ) با یکدیگر به رقابت پرداختند؛ ۱۵۰ نفر از شرکت کنندگان شامل کارکنان و همسران و ۲۰۰ نفر شامل فرزندان مقاطع مختلف تحصیلی بودند.
در پایان این دوره از مسابقات که با داوری ۶ نفر از داوران برتر استانی و کشوری در دو بخش زنان و مردان همراه بود، ١١١ نفر حائز مقام‌های برتر شدند.
در رشته‌های شفاهی و کتبی و در بخش خواهران ( کارکنان، همسران اناث و فرزندان دختر ) خانم‌ها؛ زهرا ارزانی، یگانه شاپورجانی و نازنین زهرا الماسی در گروه یک و نازنین زینب محمودی، فاطمه صحت پور و فاطمه نجفی در گروه ۲، رتبه اول تا سوم رشته صحیح خوانی را به خود اختصاص دادند.
همچنین در گروه ۳ این رشته زهرا غلامزاده، مهسا محمدی و فاطمه شبانکاره و در گروه ۴ خانم‌ها ملیکا خورشیدی، مبینا ملکی و شیما شاپورجانی حائز مقام اول تا سوم شدند و در گروه ۶ این رشته نیز مریم زارع، زهرا کایدی و اعظم زارعی مقام اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش رشته حفظ عمومی و در گروه ۱ خواهران نیز یگانه آقایی، فاطیما زمانی رتبه اول و دوم و فاطمه عباسی و هلیا حق شناس بطور مشترک رتبه سوم را کسب کردند و در گروه ۲ این رشته نیز به ترتیب فاطمه سادات هاشمی، فاطمه حسنی قیصری و زهرا صفری عنوان اول تا سوم را کسب کردند.
در گروه ۳ هم نرجس زهرا خسروی و محدثه روستایی رتبه اول و دوم و در گروه ۶ این رشته نیز نجمه مهرآوران موفق به کسب رتبه اول شد.
همچنین در بخش رشته حفظ تخصصی ۲ جزء و در گروه نخست خانم پرنیا هنرجو رتبه اول را کسب کرد. در رشته حفظ تخصصی ۱ جزء و در گروه ۶ خانم‌ها؛ معصومه برزگر، الهام مبارکی و فاطمه خوب رو هم عنوان اول تا سوم این رشته را کسب کردند.
در رشته حفظ تخصصی ۲ جزء و در گروه ۶ رباب مهدی پور رتبه اول و در رشته حفظ تخصصی ۳جزء و در گروه ۶ هم مقام اول به خانم نرجس اکبری و مقام دوم به زهرا عزیزنژاد رسید.
در رشته حفظ تخصصی ۵ جزء و در گروه ۶  هم مقام اول به حمیده همدانی و مقام دوم به صدیقه حسن زاده رسید.
در رشته حفظ تخصصی ۱۰ جزء و در گروه ۶ مقام اول به زهرا زادپور  و مقام دوم به زهرا عزیزی رسید و در رشته حفظ تخصصی ۲۰ جزءو در گروه ۶ هم خانم زهرا آزادان رتبه اول را کسب کرد.
همچنین در رشته ترتیل و در گروه ۳ خانم‌ها؛ فاطمه صفری، فاطمه هادی خواه و مبینا ذوالقدر رتبه اول تا سوم را کسب کردند.در همین رشته و در گروه ۴ فاطمه سلمان زاده رتبه نخست را از آن خود کرد.
در رشته ترتیل و در گروه ۶ هم مقام اول به زهرا نادری جهرمی، مقام دوم به زهرا کافی و مقام سوم به سیده کلثوم هاشمی رسید.
همچنین در رشته قصه گویی و در گروه ۱ مقام اول به بهار موذنی، مقام دوم به سارا محمدحسینی و مقام سوم به نسترن غفاری رسید و در رشته مفاهیم قرآن و در گروه ۴ هم خانم مرضیه سوری رتبه اول و در رشته مفاهیم قرآن و در گروه ۵ هم مقام اول به زهره علیزاده رسید.
در رشته مفاهیم قرآن و در گروه ۶ خانم‌ها؛ فاطمه لوافی، سارا رحمانی و مرضیه سادات هاشمی راد رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.همچنین سیده مریم محمدی در رشته مفاهیم نهج البلاغه در  گروه ۵ مقام اول را از آن خود کرد.
گفتنی است، در رشته مفاهیم نهج البلاغه و در گروه ۶ خانم‌ها؛ نساء هاشم پور، نجمه داناییان و سیده روشن موسوی رتبه اول تا سوم را کسب کردند و در رشته حفظ موضوعی و در گروه ۲ هم مریم اسکندری حائز مقام اول شد.
همچنین در بخش برادران این دوره از مسابقات و در رشته صحیح خوانی محمدحسین زارعی، امیررضا حیاتی  و علی غلامزاده در گروه ۱ موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند.
در گروه ۲ این رشته امیرحسین کامرانی، امیرمحمد مصلی نژاد و  ایلیا محمودزاده جهرمی رتبه اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین مقام اول تا سوم گروه ۳ رشته صحیح خوانی به آقایان؛ محمدطه نبوی زاده، محمدمهدی صحت پور و امیررضا زارعی رسید.در گروه ۴ این رشته هم امیرمحمد نجفی رتبه نخست را کسب کرد.در گروه ۷ این رشته نیز صادق عباسی،محمود محمودزاده جهرمی و علیرضا هادی زاده حائز عناوین اول تا سوم شدند.
همچنین در رشته حفظ عمومی و در گروه نخست، علی امین صفایی،  ایلیا نبوی زاده و سیدعلی علوی رتبه اول تا سوم را کسب کردند.
در رشته حفظ عمومی و در گروه ۲ هم آقایان؛ علیرضا واحدی، امیرعلی پولادی  و مانی محمدی و در گروه ۳ هم آقایان علی عباسی، سیدمحمد هاشمی و محمد سلمان زاده به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
همچنین در رشته حفظ عمومی و در گروه ۷ هم مقام اول تا سوم به آقایان؛ ابوالقاسم علامرودشتی، سعید روستایی و سیدعلی اکبر هاشمی رسید.
در رشته حفظ تخصصی ۱ جزء و در گروه ۷ هم محمدهادی نعیمی حائز مقام نخست شد.
در رشته ترتیل و در گروه ۲ محمدحسین حیدری و در گروه ۳ این رشته هم سیدامیررضا هاشمی  رتبه نخست را به خود اختصاص دادند.مقام اول تا سوم این رشته در گروه ۷ هم به آقایان؛ میثم علیزاده، محمد قادری پور  و محمد غلامزاده رسید.
در رشته تحقیق و در گروه ۴ نیز آریاحیدری رتبه نخست، در رشته تحقیق و در گروه ۷ هم علی خنجری و  مهدی شریفی آزاد رتبه اول و دوم را کسب کردند.
همچنین در رشته قرائت تقلیدی و در گروه ۷ تحت عنوان مقلّدین استاد شحات انور هم آقایان؛ مهدی شهریارزاده، علیرضا محمدی و  عزیزاله محمودی رتبه اول تا سوم را از آن خود کردند.
در رشته قرائت تقلیدی و در گروه ۷ تحت عنوان مقلّدین استاد منشاوی هم محمدصادق زارع رتبه اول را کسب کرد.
در رشته اذان و در گروه ۳ سیدامیرمحمد هاشمی،   امیرعباس موذنی و محمدطه محمدیان فر رتبه اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین در رشته اذان و در گروه ۴ هم سیدعلیرضا هاشمی رتبه اول را کسب کرد.
در رشته اذان و در گروه ۷ هم مقام اول تا سوم به آقایان؛ علی اکبر پیروزی، کاظم موذنی و خضر صحت پور رسید.
همچنین در رشته قصه گویی و در گروه ۱ پارسا محمدی، آرتین بصیری و محمدکوروش هادی زاده رتبه اول تا سوم را کسب کردند.
در رشته مفاهیم قرآن کریم و در گروه ۷ هم مقام اول تا سوم به آقایان؛ عبدالرحیم اسدی، محمد محمدپرست و سیدحسین دشتی رسید و نهایتا در رشته مفاهیم نهج البلاغه و در گروه ۷ هم آقایان میثم آقایی، سیدعظیم عمران زاده و  وحیدرضا سالاری موفق به کسب مقام اول تا سوم شدند.

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ۰۸:۴۲
آلبوم تصاویر
Loading

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید