سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

اخبار

تمشیت و راهبری امور جاری مربوط به مدیریت منابع انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تفویض شد
بر اساس حکمی که از طرف مهندس مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران صادر شد تمشیت و راهبری امور جاری مربوط به مدیریت منابع انسانی این شرکت به مهندس علی سلمانی پور تفویض شد.

به گزارش روابط عمومی در حکم صادر شده توسط مهندس حیدری خطاب به مهندس سلمانی پور آمده است:

بدینوسیله تمشیت و راهبری امور جاری مربوط به مدیریت منابع انسانی به جنابعالی محول می گردد.لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمائید که فعالیت ها و اقدامات آن مدیریت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام پذیرد.

همچنین شایسته است از زحمات و تلاش های جناب آقای دکترخلیل قاسم زاده در طول دوران تصدی مدیریت مزبور تشکر و قدردانی گردد.

۲۳ مهر ۱۴۰۱ ۱۱:۰۳

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید