سال ۱۴۰۲، سال "«مهار تورم و رشد تولید»"

اخبار

دبیر هیئت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد
بموجب حکمی از سوی مهندس حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مهندس حسین شعاعی به سمت دبیر هیئت مدیره این شرکت منصوب شد.
نظر به مراتب تعهد ؛ تخصص وسوابق جنابعالی و همچنین در انطباق با سمت رسمی سازمانی اهم وظایف و مسئولیت های  «دبیر هیئت مدیره »  که به عهده جنابعالی خواهد بود  به شرح ذیل مورد انتظار می باشد:
-    هماهنگی برگزاری جلسات هفتگی و فوق العاده هیئت مدیره و پیگیری حضور اعضای هیئت مدیره و سایر مدعوین برحسب مورد.
-    تعیین موارد قابل طرح در جلسات هیئت مدیره ،برنامه ریزی و اولویت بندی آنها و زمان بندی ارائه در جلسات هیئت مدیره.

-    تهیه صورتجلسات مصوبات هیئت مدیره و تهیه گزارش ازروند اقدامات و ارائه در جلسات هیئت مدیره.
-    پیگیری انجام مصوبات هیئت مدیره و تهیه گزارش از روند اقدامات و ارائه در جلسات هیئت مدیره.
-    حفظ و نگهداری مکاتبات و مصوبات هیئت مدیره با رعایت سلسله مراتب طبقه بندی اسناد.
-    تشکیل«کارگروه بررسی موضوعات هیئت مدیره» به منظور تدقیق انطباق دستور کار هیئت مدیرهبا اسناد فرادستی، مقررات و الزامات فنی.
 امید است با اتکال به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و همچنین با همت،همدلی و مشارکت مدیران عامل محترم شرکت های تابعه،مدیران و رؤسای محترم ستادی در تحقق اهداف و انجام مسئولیت های محوله موفق ومؤید باشید.ضمناً  فرصت را غنیمت شمرده و از خدمات شایسته جناب آقای عباس شکاری در طول دوران تصدی سمت مزبور تشکر وقدردانی می گردد
۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۲۱:۱۲

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید