سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"

اخبار

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب
جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مناطق تحت بهره برداری شرکت نفت و گاز غرب برای نیمه اول سال ۱۴۰۰ با رعایت پروتکل های بهداشتی و در راستای فاصله گذاری های اجتماعی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 3

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 4

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 5

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 1

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 6

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 7

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 8

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 9

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 10

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 11

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 13

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 12

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۱۹

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید