سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"

اخبار

جلسه پیش بینی بهره‌دهی چاه‌های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/ زاگرس جنوبی
جلسه پیش بینی بهره‌دهی چاه‌های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مناطق تحت بهره‌برداری شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی برای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی و در راستای فاصله گذاری های اجتماعی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جلسه پیش بینی بهره‌دهی چاه‌های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مناطق تحت بهره‌برداری شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی برای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی و در راستای فاصله گذاری های اجتماعی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 2

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 7

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 16

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 6

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 4

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 5

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 3

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 12

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 11

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 13

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 1

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 8

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 9

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 10

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 14

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/زاگرس جنوبی 15

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۸:۲۳

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید