سال ۱۴۰۲، سال "«مهار تورم و رشد تولید»"

اخبار

دستور صریح مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حمایت از کارکنان پیمانکار
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تکالیف قانونی شرکت‌ها و پیمانکاران در ارتباط با نیروهای پیمانکاری این شرکت را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در ابلاغیه مسعود کرباسیان آمده است: «نظر به اهمیت و ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در پرداخت به موقع حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار و با توجه به کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و ضوابط مربوطه، ضرورت دارد موارد ذیل در قراردادهای فی مابین کارفرما و پیمانکار درج و رعایت دقیق آن توسط کارفرما کنترل شود. همچنین در هر یک از موارد ذیل جرایمی برای عدم اجرای آن توسط پیمانکاران لحاظ شود.

شایان ذکر است کلیه مدیریت ها و شرکت های فرعی و تابعه می بایست وظایف اصلی خود را از طریق سازمان رسمی به انجام برسانند و عقد قرارداد با شرکت های پیمانکاری برای انجام وظایف و فعالیت های رسمی سازمان مصوب، ممنوع است. برون سپاری سایر فعالیت ها صرفاً در چارچوب دستورالعمل منضم به ابلاغیه مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ امکان پذیر می باشد.

الف: در قراردادهای مستمر حجمی (غیر پروژه ای) در راستای مفاد بخشنامه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقام عالی وزارت و ابلاغیه‌های مورخ اول بهمن ۱۳۹۸ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ اینجانب موارد ذیل مورد تاکید می باشد:

۱- در متن قرارداد رعایت مفاد قوانین کار در کارگاه مورد تاکید قرار گرفته و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد ملزم به رعایت کامل قانون در کارگاه ها می باشند.

۲- ماده ای تحت عنوان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از طریق حساب مشترک گنجانده شود که به این منظور مطابق با مفاد بند ۲ دستورالعمل ابلاغیه مدیر امور مالی محترم وقت شرکت ملی نفت ایران مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ ضوابط مربوط به افتتاح حساب مشترک بانکی توسط پیمانکار و کارفرما به شرح ذیل می باشد:

پس از امضای قرارداد و پیش از اعلام تاریخ شروع به کار، می بایست حساب جاری مشترک به نام نماینده پیمانکار (ارکان و یا عضو هیأت مدیره شرکت با معرفی کتبی توسط امضا کننده قرارداد) و نماینده کارفرما، نزد یکی از شعب بانک (به تشخیص و اعلام کارفرما) افتتاح گردد.

تبصره ۱: حساب بانکی مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایا، بیمه و مالیات افرادی که جهت اجرای موضوع قرارداد توسط پیمانکار به کار گمارده شده‌اند، می باشد.

تبصره ۲: برداشت از حساب مشترک به ترتیب ذیل خواهد بود:

۱- صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل جهت پرداخت خالص حقوق/دستمزد و مزایای افرادی که در اجرای این موضوع توسط پیمانکار به کار گرفته شدند.

۲- صدور یک فقره چک در وجه سازمان تامین اجتماعی بابت ۳۰ درصد ناخالص حقوق/دستمزد و مزایا (ارقام مشمول) بیمه سهم کارگر و کارفرما.

۳ صدور یک فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی بابت مالیات حقوق دستمزد و مزایا (ارقام مشمول).

تبصره ۳- شرکت های پیمانکاری موظفند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت پیمان خود بر مبنای ضوابط فوق عمل نمایند. ساز و کار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت ها/مدیریت ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ گردد.

تبصره ۴- پیمانکاران موظفند رونوشت های تایید شده رسید وجوه مربوط به خالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و کسور قانونی مربوطه را که همه ماهه بر اساس قوانین کار، مالیات های مستقیم و تامین اجتماعی محاسبه گردیده و در وجه مراجع ذیصلاح کارسازی نمودند را به نماینده مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی شرکت ها مدیریت ها را تحویل دهند.

ب: در سایر قراردادهای پیمانکاری ضمن تاکید بر رعایت قوانین کار توسط پیمانکار، بندهای ذیل در قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار گنجانیده و مورد کنترل و پایش قرار گیرد:

۱- پیمانکار ملزم به ارائه لیست بیمه کارکنان حاضر در سایت/ کارگاه و صورتحساب پرداختی حقوق ایشان به صورت ماهانه به نماینده کارفرما می باشد.

۲- شرکت های پیمانکاری موظفند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری عمل نمایند. ساز و کار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت ها و مدیریت ها در قرارداد ها پیش بینی و لحاظ گردد.

۳- در صورتی که در قرارداد فی مابین امکان واگذاری قسمت یا قسمت هایی از فعالیت به پیمانکار فرعی پس از اخذ موافقت کارفرما پیش بینی شده باشد، پیمانکاران فرعی منتخب نیز ملزم به رعایت مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الذکر می باشند. بدیهی است واگذاری قسمت یا قسمت هایی از قرارداد به پیمانکاران فرعی به موجب اخذ موافقت کتبی کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار اصلی در اجرای کلیه تعهدات قراردادی خود نمی باشد.

مسئولیت اجرا و نظارت عالیه بر موارد مذکور در شرکت‌های فرعی و تابعه با مدیر عامل و ذیحساب شرکت و در ستاد شرکت ملی نفت با مدیریت ذی ربط و ذیحساب خواهد بود.

۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۷

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید