سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

اخبار

اتمام پروژه شناسایی باورهای کارکنان نسبت به نقش‌های اجتماعی زنان
پروژه شناسایی باورهای کارکنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران نسبت به نقش‌های اجتماعی زنان که در سال ۹۳ در کارگروه پژوهش امور زنان و خانواده وزارت نفت تصویب و به امور زنان و خانواده شرکت ملی نفت ایران واگذار شده بود با طی مراحل نهایی، به پایان رسید و نتایج آن در اختیار مدیران ارشد و سیاستگذاران نیروی انسانی این شرکت قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سیده طاهره سیدمومنی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور زنان و خانواده گفت: انجام این پروژه که پس از انتشار فراخوان عمومی از طریق مدیریت پژوهش و فناوری به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده بود بعد از طی فازهای کمی و کیفی و تحلیل داده‌ها توسط مجری، امسال به پایان رسید.

وی افزود: توصیف باور نسبت به نقش‌های اجتماعی زنان در شرکت ملی نفت ایران، تحلیل وضعیت باور نسبت به نقش‌های اجتماعی زنان در شرکت ملی نفت ایران و تجویز راهکارهای اصلاح باور نسبت به نقش‌های اجتماعی زنان در شرکت ملی نفت ایران اهداف این پژوهش بودند.

وی اظهار کرد: شناسایی و تحلیل باورهای کارکنان نسبت به نقش‌های سازمانی و فراسازمانی زنان در شرکت ملی نفت ایران، ارائه راهکارهای رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای اصلاح باورهای کارکنان شرکت ملی نفت ایران نسبت به نقش‌های اجتماعی زنان، کمک به افزایش اثربخشی حضور زنان در موقعیت‌های شغلی در شرکت ملی نفت ایران، مبنا قرار گرفتن برای تدوین راهبردهای منابع انسانی مبتنی بر عدالت جنسیتی در شرکت ملی نفت ایران، مبنا قرار گرفتن برای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در امور زنان در شرکت ملی نفت ایران، الگو قرار گرفتن برای سازمان‌ها و نهادهای مشابه به‌منظور شناخت باورهای جنسیتی رایج و مرجع بودن برای پژوهشگران حوزه مطالعات زنان از جمله کاربردهای این پژوهش هستند.

سیدمومنی تصریح کرد: توصیف وضعیت باورها نسبت به نقش‌های اجتماعی زنان در شرکت ملی نفت ایران، تحلیل وضعیت باورها نسبت به نقش‌های اجتماعی زنان در شرکت ملی نفت ایران و تجویز راهکارهای بهبود باورها نسبت به نقش‌های اجتماعی زنان در شرکت ملی نفت ایران، یافته‌های این پژوهش هستند.

وی به تحلیل وضعیت باورها نسبت به نقش‌های اجتماعی زنان در شرکت ملی نفت ایران اشاره کرده و گفت: یافته‌های به‌دست آمده از آرای خبرگان نفتی نشان می‌دهد که علت وضعیت موجود را می‌توان در ۱۶ عنوان، پایین بودن تمایل زنان به تصدی مناصب مدیریتی، تعریف کلیشه‌ای از ویژگی مدیر خوب، حاکمیت حلقه‌های قدرت مردانه در سازمان، سندرم مسئولیت دوبرابری، غالب بودن روابط سازمانی بر ضوابط سازمانی در انتصابات، غلبه ویژگی‌های پیوندجویی زنانه - عاملیت مردانه، فرهنگ مردسالاری در جامعه، فقدان سرمایه اجتماعی زنان به دلیل کمبود ارتباطات سازمانی، کلیشه مرد نان‌آور - زن خانه‌دار، کلیشه مشاغل مردانه عملیاتی - زنانه ستادی، کمیت کارکنان زن در مقایسه با کارکنان مرد، محدودیت کسب تجربیات سازمانی برای زنان، مشاهده ضعف عملکرد در زنان، نگرش کلیشه‌ای مدیران ارشد، وجود نگاه بخشی‌نگر در زنان و احتمال در معرض آزار جنسی قرار گرفتن زنان توضیح داد.

۱ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰
تعداد بازدید : ۳۶۲

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید