سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

اخبار

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز
مهندس حبیب الله بیطرف معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با همراهی دکتر غلامحسین منتظری مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و دیگر مسئولین ارشد استان از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار شد؛ بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، مهندس حبیب الله بیطرف معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با همراهی دکتر غلامحسین منتظری مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و دیگر مسئولین ارشد استان از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار شد؛ بازدید کردند.

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 1

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 3

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 4

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 5

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 6

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 7

 بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 8

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 9

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 10

بازدید مهندس حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 2

۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۲۳:۵۴

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید