سال ۱۴۰۲، سال "«مهار تورم و رشد تولید»"

ارتباط با واحد مدیریت انرژی

واحد مدیریت انرژی اداره برنامه ریزی
تلفکس : ۰۷۱۳۲۳۱۴۳۲۷ داخلی : ۰۷۱۳۲۱۳۸۳۳۲

آدرس : فارس - شیراز - بلوار کریم خان زند - نبش کوچه ۴۲ - ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی - واحد ۶۰۳
کد پستی : ۷۱۳۵۷۱۷۹۹۱