سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

آرشیو تصاویر کارگروه مدیریت انرژی

بازدید کارگروه انرژی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی از شرکت آویسا

بازدید کارگروه انرژی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی از شرکت آویسا 1

بازدید کارگروه انرژی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی از شرکت آویسا 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 برگزاری کمیته انرژی در راستای استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 500001 در ستاد شیراز

برگزاری کمیته انرژی در راستای استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 500001 در ستاد شیراز

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 پروژه اصلاح تعمییرات اساسی بویلر در ساختمان ستاد شیراز

پروژه اصلاح تعمییرات اساسی بویلر در ساختمان ستاد شیراز

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

بازدید از اجرای سیستم بادی خورشیدی در پارک کوهستانی دراک

بازدید از اجرای سیستم بادی خورشیدی در پارک کوهستانی دراک