سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

مدیریت مصرف سوخت

مدیریت مصرف انرژی ساختمان

حمل و نقل

تبصره ۱۳