سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

تماس با ما

آدرس : فارس - شیراز
بلوار کریم خان زند - نبش کوچه ۴۲
ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
کد پستی : ۷۱۳۵۷۱۷۹۹۱

تلفن مستقیم ( تلفن گویا ) : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۰۰

فکس دبیرخانه مرکزی : ۰۷۱۳۲۳۱۶۴۱۱

تلفن اداره روابط عمومی : ۰۷۱۳۲۱۳۸۲۰۴
تلفکس اداره روابط عمومی : ۰۷۱۳۲۳۱۴۳۲۶

تلفن اداره امور حقوقی و پیمانها : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۲۴
تلفن اداره امور حقوقی و پیمانها : ۰۷۱۳۲۱۳۸۲۳۲
تلفن اداره امور پیمانها : ۰۷۱۳۲۳۱۴۳۴۵
فکس اداره حقوقی و پیمانها : ۰۷۱۳۲۳۱۴۳۱۴

 
تلفن اداره حراست : ۰۷۱۳۲۳۱۴۳۲
تلفن اداره حراست : ۰۷۱۳۲۱۳۸۲۶۰
فکس اداره حراست :۰۷۱۳۲۳۱۴۳۲۸

تلفن اداره تدارکات کالا : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۵
تلفن اداره تدارکات کالا : ۰۷۱۳۲۳۱۸۲۲۷
فکس اداره تدارکات کالا : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۶

تلفن واحد بررسی منابع کالا : ۰۷۱۳۲۱۳۸۳۴۹
تلفکس واحد بررسی منابع کالا : ۰۷۱۳۲۳۱۴۲۲۶

تلفن واحد خرید کالا : ۰۷۱۳۲۱۳۸۲۳۰
تلفکس واحد خرید کالا : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۲۹

تلفن واحد امور مناقصات : ۰۷۱۳۲۱۳۸۴۳۶
تلفن واحد امور مناقصات : ۰۷۱۳۲۱۳۸۴۰۲
تلفکس واحد امور مناقصات : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۷