سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

آلبوم

بازدید مدیر کل و معاونین و روسا مرکز فنی حرفه ای استان فارس 1
بازدید مدیر کل و معاونین و روسا مرکز فنی حرفه ای استان فارس 2
بازدید مدیر کل و معاونین و روسا مرکز فنی حرفه ای استان فارس 3
بازدید مدیر کل و معاونین و روسا مرکز فنی حرفه ای استان فارس 4
بازدید مدیر کل و معاونین و روسا مرکز فنی حرفه ای استان فارس 5
بازدید مدیر کل و معاونین و روسا مرکز فنی حرفه ای استان فارس 6
بازدید مدیر کل و معاونین و روسا مرکز فنی حرفه ای استان فارس 7

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.