سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

آلبوم تصاویر شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

صفحه ۱ از ۴