سال ۱۴۰۲، سال "«مهار تورم و رشد تولید»"

آلبوم تصاویر شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

صفحه ۱ از ۴