سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

آلبوم تصاویر شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴