سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

آلبوم تصاویر شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳