سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

پروژه های در دست اقدام

 میدان نفتی خشت

این میدان در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی کازرون و در مجاورت شهر کنار تخته واقع شده است و توسعه آن از سال ۱۳۸۶ آغاز و مطالعات مهندسی آن نیز انجام شده است. تاسیسات نمک زدایی، ایستگاه تقویت فشار گاز جهت تزریق گاز به درون چاههای نفتی،سیستم پمپاژ نفت به بندر گناوه و سیستم شیرین سازی و تثبیت فشار بخار نفت در آن احداث خواهد شد.میزان پیشرفت پروژه احداثCPFحدود ۴۰ درصد می باشد . پیش بینی تولید نفت از این میادین ۲۵ هزار بشکه در روز بوده و تا کنون پنج حلقه چاه در آن حفاری شده است . نفت تولیدی این میدان جهت صادرات به بندر گناوه ارسال خواهد شد.