حمایت از کالای ایرانی

تقاضای خرید شیرآلات مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

95023

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

۲ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴:۱۲

۲ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴:۱۲

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن : 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره :07132314447 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 95023 837.45 570fc58b-85d8-4eea-8715-26d035558e27.jpg
لیست منابع مورد تایید جهت تامین شیرآلات 1212.44 feb25136-8c39-4c25-ad85-28f0f03d7994.jpg
دیتا شیت مناقصه 95023 4974.25 d8b67834-769f-41f9-9801-a0b1731ec9e6.zip
اسناد فرم اعلام وصول مناقصه 95023 117.50 d73cf0da-058c-4904-94f9-b062ccd346dd.doc
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 95023 3176.29 d565d2f7-8934-47d8-af36-7f0731eb921c.zip