حمایت از کالای ایرانی

تقاضای خرید ابزارآلات چاه پیمایی مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

95022

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

۲۶ دی ۱۳۹۵ ۱۴:۰۹

۲۶ دی ۱۳۹۵ ۱۴:۰۹

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن : 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره :07132314447 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 95022 1147.09 adfc26b3-1f72-49fc-8df3-902cfbdb0e38.zip
اسناد فرم اعلام وصول مناقصه 95022 117.50 2709e693-6f02-4512-89d8-d9c308195d13.doc