سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

انجام خدمات بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مناقصه

644

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 10 دعوت به عمل می آید بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثرتا 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت اخذ اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی سامانه ستاد ایران مراجعه و ثبت نام نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند 7 آگهی نسبت به بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی (مطابق با توضیحات بند 8 آگهی) در سامانه مذکور اقدام نمایند. شایان ذکر است ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بصورت غیرحضوری و مطابق با توضیحات بند 8 آگهی صورت خواهد گرفت و پس از دریافت اسناد و مدارک ارزیابی کیفی ابتدا ارزیابی کیفی انجام شده و درصورت اخذ حداقل امتیاز لازم، صورتجلسه مربوطه تنظیم و به کمیسیون مناقصات ارسال می‌گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی‌باشد.