سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید آچار نیوماتیک مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

98034

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۰۶

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98034 1753.47 3bf81453-0a98-4308-bd39-d6375bc7f82b.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98034 118.00 720f38bb-1125-479f-b1a1-71779a3cb397.doc