سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید مسدود کننده موقت لوله مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98041

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۲۳

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98041 1693.99 ad2347b2-1b90-424b-871e-ebc896ab93b7.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98041 118.00 6dde6d61-89cd-4347-a0bd-38aea26af07b.doc