سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید فوم آتش نشانی مورد نیاز مناطق عملیاتی آغار و دالان و سرخون و گشوی جنوبی

مناقصه

98037

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۵۲

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98037 2603.09 d4574e15-bad3-4da5-8357-8d0b2479441a.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98037 118.00 de5f4900-8883-47a8-8575-2f539b46a188.doc