سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید البسه حراست مورد نیاز ستاد

مناقصه

98038

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۳۶

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98038 2212.25 633d3a1d-9580-45b9-aa6e-a0125c3f495a.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98038 118.00 770a31cb-7afb-4673-aced-16fcbb20b762.doc