سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید فوم آتش نشانی مورد نیاز مناطق عملیاتی آغار و دالان و سرخون و گشوی جنوبی

مناقصه

98037

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۳۹

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98037 2597.16 647b6338-6448-4e85-87f6-371dae5065c2.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98037 118.00 4e9425cd-bd87-4f9c-9a3d-5054b89133fa.doc