سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98029

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98029 1939.25 32a26c59-3d5d-4e75-96bf-136579f050ab.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98029 118.00 50261a10-b66e-4905-b09a-145d917fe912.doc