سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید انواع خاموش کننده مورد نیاز منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد

مناقصه

98016

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98016 2914.44 e77c3597-3525-4847-afe5-7131dd1f7fd3.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98016 118.50 4fff2272-efd2-40a4-b46b-67d5f5688289.doc